Endodoncja

Leczenie kanałowe jest jednym ze standardowych zabiegów wykonywanych w naszej placówce. Poprawnie przeprowadzone, gwarantuje zachowanie zęba w jamie ustnej przez długi czas.

Chcąc wykonywać je jak najlepiej stosujemy ściśle ustalone procedury:

  • Pracujemy w powiększeniu mikroskopu, dzięki czemu mamy doskonały wgląd w pole zabiegowe – łatwiej odnaleźć dodatkowe kanały, ocenić ryzyko komplikacji;
  • Zawsze wykonujemy zdjęcie rentgenowskie przed i po zabiegu. Pierwsze w celu zapoznania się z anatomią zęba i oceny rokowania. W przypadkach wymagających bardziej szczegółowej diagnostyki kierujemy pacjenta na tomografię 3D. Po wykonanym leczeniu wykonujemy zdjęcie kontrolne, aby sprawdzić poprawność wypełnienia kanałów;
  • Leczenie kanałowe wykonujemy w pełnej izolacji pola zabiegowego przy pomocy koferdamu. Zapewnia to maksymalną czystość w trakcie leczenia i chroni pacjenta przed kontaktem z płynami używanymi do chemicznej dezynfekcji kanałów;
  • Kanały opracowujemy narzędziami ręcznymi i maszynowymi oraz płuczemy płynami według ściśle określonej sekwencji, a następnie wypełniamy przy użyciu płynnej gutaperki na ciepło. Takie postępowanie gwarantuje maksymalne odkażenie systemu kanałowego oraz wypełnienie największej ilości zachyłków i odchodzących od głównych, bocznych kanałów korzeniowych.

W zależności od stopnia zniszczenia korony zęba wykonujemy bezpośrednią odbudowę kompozytową, rekonstrukcję na włóknie szklanym lub odbudowę protetyczną.